Skip to content Skip to footer

توانایى شناخت اندام

اشنایى با اندامهاى مختلف

(نرمال-غیرنرمال)


هرچه اندام را بهتر بشناسید در کار دوخت و دوز لباس موفق تر هستید.
توجه به این نکته که اندازه هاى اندام ثابت نیستند و در مراحل رشد و بلوغ و دوران مختلف از زندگى تغییر میکنند حائز اهمییت میباشد .


اصولا اندامها به چند گروه و دسته تقسیم میشوند .


در اندام نرمال تناسبات طولى و عرضى هماهنگ است به طور مثال تناسب عرض شانه با باسن یکسان میباشد و فاصله کمر تا زیر بغل و کمر تا اتصال دو پا به یک اندازه است و محل اتصال بین پاها درست در یک دوم بلندى قد قرار مى گیرد و در غیر این صورت اندام غیر نرمال است .در این حالت مى توان اندام رو به پنج دسته تقسیم کرد .✅ اندام مستطیل یا H
( گودى کمر وجود ندارد)


✅ اندام مثلث یا v
( شانه پهن و سینه بزرگتر از باسن)


✅ اندام مثلث واژگون یاA
( بالاتنه باریک باسن وران چاق تر از حد طبیعى)


✅ اندام ساعت شنى یا X
( گودى کمر بیش از حد طبیعى)


✅ اندام دایره یا O
( عرض بدن نسبت به طول بیشتر است)

نویسنده

در میان گذاشتن نظر

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

شرق تهران – میدان رسالت, ابتدای خیابان بختیاری(سامان) پلاک ۳۷۱ زنگ سوم

شماره تلفن
۰۲۱-۷۷۸۹۴۴۲۹
۰۲۱-۷۷۸۰۶۳۲۴

شماره موبایل
۰۹۳۸۸۴۵۵۱۵۹

ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه ۹ صبح تا ۹ شب
پنجشنبه ۹ صبح تا ۲ بعد از ظهر

سازمان فنی وحرفه ای کشور

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

در شرق تهران با مجوز رسمی‌ از سازمان فنی‌ و حرفه‌ای کشور

۱۴۰۲ – آموزشگاه خیاطی کلبه هنر