Skip to content Skip to footer

نکات مفید درباره اندازه گیرى

✅ مهمترین کار قبل از رسم الگو اندازه گیرى صحیح میباشد.
✅ نوار باریکى که براى اندازه گیرى به دور کمر میبندیم کرسله نام دارد.
✅ هنگام اندازه گیرى شخص مورد نظر باید یک لباس تنگ و چسبان رکابى بر تن داشته باشد.
✅ اندام بانوان نسبت به گروه سنى باهم متفاوت هستند و به چهار دسته سنى زنانه(women) دخترانه(miss) جوان(jouner)و نوجوان(teen) تقسیم مى شود.
✅ واحد اصلى اندازه گیرى در خیاطى متر مى باشد.
✅ متر به چند دسته دسیمتر-سانتیمتر-میلى متر تقسیم میشود.
✅ اندازه هاى اصلى براى الگوسازى ۴ مورد میباشد : قد کامل فرد- دورباسن- دورسینه- دورکمر
✅ اندازه هاى فرعى براى الگوسازى : دورگردن- کارور جلو و پشت- فاصله سینه – بلندى سینه- بلندى باسن- دور بازو- دور مچ – قداستین میباشد.

در میان گذاشتن نظر

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

شرق تهران – میدان رسالت, ابتدای خیابان بختیاری(سامان) پلاک ۳۷۱ زنگ سوم

شماره تلفن
۰۲۱-۷۷۸۹۴۴۲۹
۰۲۱-۷۷۸۰۶۳۲۴

شماره موبایل
۰۹۳۸۸۴۵۵۱۵۹

ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه ۹ صبح تا ۹ شب
پنجشنبه ۹ صبح تا ۲ بعد از ظهر

سازمان فنی وحرفه ای کشور

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

در شرق تهران با مجوز رسمی‌ از سازمان فنی‌ و حرفه‌ای کشور

۱۴۰۲ – آموزشگاه خیاطی کلبه هنر