Skip to content Skip to footer

موارد استفاده از سوزنهاى چرخ خیاطى بسته به شماره انها

☑️ ١- سوزن شماره ٩ جهت دوخت روى پارچه هاى لطیف و ابریشم طبیعى.
☑️ ٢- سوزن شماره ١١ جهت حریر و سیلک و پارچه هاى خیلى ظریف بافت و ژرسه و مورد استفاده براى گلدوزى با نخهاى ابریشمى.
☑️ ٣- سوزن شماره ١٢ بهترین شماره سوزنها میباشد که براى اکثر پارچه ها مورد استفاده قرار میکیرد.
☑️ ۴- سوزن شماره ١۴ جهت پارچه هاى ضخیم و کوبیده مورد استفاده در دوخت کت و پالتو.
☑️ ۵- سوزنهاى شماره ١۶ و١٨ جهت استفاده در چرخهاى صنعتى براى دوختهاى خیلى ضخیم میباشد.

 

نویسنده

Leave a comment

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

شرق تهران – میدان رسالت, ابتدای خیابان بختیاری(سامان) پلاک ۳۷۱ زنگ سوم

شماره تلفن
۰۲۱-۷۷۸۹۴۴۲۹
۰۲۱-۷۷۸۰۶۳۲۴

شماره موبایل
۰۹۳۸۸۴۵۵۱۵۹

ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه ۹ صبح تا ۹ شب
پنجشنبه ۹ صبح تا ۲ بعد از ظهر

سازمان فنی وحرفه ای کشور

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

در شرق تهران با مجوز رسمی‌ از سازمان فنی‌ و حرفه‌ای کشور

۱۴۰۲ – آموزشگاه خیاطی کلبه هنر